Keutamaan Sedekah Menurut Al-quran dan Hadits

Keutamaan Sedekah – Semua orang mendambakan keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah yang diberkahi oleh Alloh Ta’ala. Menggiatkan seluruh anggota keluarga untuk gemar bersedekah merupakan bagian dari pada jalan untuk mencapai keluarga impian tersebut.

Orang yang gemar bersedekah akan jauh dari rasa egois terhadap diri sendiri sehingga ia akan terlatih untuk mengutamakan kewajiban daripada hak pribadi.

Membiasakan bersedekah sangat bermanfaat baik untuk pribadi orang yang bersedekah maupun untuk orang lain.

Diantara keutamaan sedekah tersebut antara lain:

1. Menjadi Pintu Rezeki

keutamaan sedekah dapat membuka pintu rezeki

Sedekah dapat menjadi pembuka pintu rezeki bagi pelakunya
Image by: ined21.com

“ Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” ( Qs. Al-Baqarah: 261 )

“ Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik (menginfakkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang lebih banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” ( Qs. Al-Baqarah: 245 )

Demikianlah sedekah yang kita keluarkan dijalan allah akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat sehingga tidak mengherankan apabila para sahabat dahulu selalu berlomba-lomba untuk bersedekah.

Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab r.a. yang datang kepada Rasulullah lalu menginfakkan separuh harta yang ia miliki, kemudian Rasulullah bertanya “apa yang kau sisakan untuk keluargamu?” beliau ( Umar bin Khattab ) menjawab “sama seperti itu” (sama senilai yang beliau infakan).

Akan tetapi, kemudian datang Abu Bakar Ash-Shidiq menginfakkan seluruh harta yang ia miliki dan ketika ditanya oleh Rasulullah berapa yang ia tinggalkan untuk keluarganya, beliau (Abu Bakar Ash-Shidiq) menjawab “ untuk mereka aku sisakan Allah dan Rasul-Nya”.

Selain ayat di atas Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam juga menyampaikan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a.:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ اِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولَ أَحَدُهُمَا أللَهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَ يَقًولُ الأَخَرُ أللَهُمَّ اعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

“ Tidaklah hamba Allah menempuh waktu pagi mereka kecuali ada dua malaikat yang mendo’akannya, salah satu dari kedua malaikat tersebut berdo’a , “Ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berifak” dan Malaikat yang satunya berdo’a, “Ya Allah berikanlah kehancuran kepada orang yang kikir“.

2. Menyelamatkan dari Api Neraka dan Jalan Masuk Surga

keutamaan sedekah bisa menjauhkan pelakunya dari api neraka

Sedekah dapat menjaukan dari api neraka dan memudahkan jalan menuju surga
Image by: deviantart.net

“ Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu kerjakan.

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu;

lalu ia berkata: “Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu kerjakan.” ( QS. Al-Munafiqun: 9-11)

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam bersabda sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim r.a.:

اِتَّقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ

“Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh biji kurma“.

3. Mencegah Terjadinya Bencana

dengan sedekah bencana bisa dicegah

Salah satu faedah sedekah dapat mencegah terjadinya bencana
Image by: crowdact.com

Alloh Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

“ Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.(QS. Al-A’raf: 96 )

Demikianlah janji Allah yang mana Allah tidak akan pernah mengingkari janji-Nya, sehingga jelaslah bahwa akar bencana sejatinya adalah kekufuran manusia kepada Rabbnya, kecintaan mereka terhadap dunia yang berlebihan sehingga membutakan mata hati mereka.

Sebuah keniscayaan kalau kita berharap bencana tidak akan menghampiri kita, maka sebuah keniscayaan pula kita mengusahakan sebab-sebabnya.

Diantara sebab yang bisa menjauhkan kita dan keluarga dari kemurkaan Allah adalah sedekah, karena sedekah merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah.

Dengan mengeluarkan sedikit harta yang kita miliki, kita telah membuktikan bahwa kita tidak mencintai dunia melebihi kecintaan kita kepada Allah sehingga Allah ridha kepada kita, dahulu Allah mengadzab dan memusnahkan kebun orang-orang yang bakhil terhadap hartanya, sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Al-Qalam: 17-27

“Sesungguhnya Kami telah menguji mereka (orang musyrik Mekah) sebagaimana Kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah pasti akan memetik (hasil)nya pada pagi hari (17).

Tetapi mereka tidak menyisihkan (dengan berucap “Insya-Allah”) (18).

Lalu kebun itu diliputi bencana (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur (19).

Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita (20). Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil (21).

“Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil” (22). Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik (23).

“Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu” (24).

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka mampu (menolongnya) (25).

Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, “Sungguh kita benar-benar orang-orang yang sesat (jalan) (26), bahkan kita tidak memperoleh apapun”.

Rekomendasi bacaan: Keutamaan Membaca Al-quran

Hal ini sebgaimana sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas ( Hadist ini dhaif pada salah satu perawi )

اِنَّ الصَدَقَةَ لَتَطْفَئُ غَضَبَ الرَبِّ وَتَقَي مِيْتَةَ السُوءِ

“ sesungguhnya sedekah mampu memadamkan murka Allah dan menjauhkan dari kematian yang jelek “

Demikianlah keindahan yang Allah janjikan kepada mereka yang gemar bersedekah, berapapun sedekah yang kita keluarkan tidak akan mengurangi kekayaan yang kita miliki.

Akan tetapi justru akan memperbanyak harta kita, tentunya bagi mereka yang yakin kepada Rabb-nya yang akan merasakan keindahan tersebut.

Adapun mereka yang bersedekah tanpa keikhlasan ibarat menanam benih di atas keramik nan gersang yang tidak kunjung datang akar terlebih buah melimpah yang diimpikan.

Wallahu a’lam bishawab.

 

Sumber:

  1.  Al-Qur’an Terjemah edisi tahun 2002
  2.  Minhajul Qashidin, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi
  3.  Fiqh Sunnah Linnisa’, Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim
  4.  Al-Misbahul Munir Fie Tahdzib Tafsir ibni Katsir, Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri
  5.  Minhajul Muslim, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi
  6.  Matan Riyadhusshalihin, Imam Abu Zakariya bin Syaraf An-Nawawi
  7.  1000 Hikmah Ulama Salaf, Shalih bin Abdul Aziz Al-Muhaimidi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.