Ciri-ciri dan Contoh Sajak Bahasa Sunda dalam Berbagai Tema

Sajak Bahasa Sunda – Pengertian sajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah gubahan sastra yang berbentuk puisi. Sajak termasuk dalam seni sastra puisi lama.

Seni sastra puisi lama selain sajak adalah pantun, bidal, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Seni sastra tersebut bisa ditulis menggunakan berbagai macam bahasa. Karena seni sastra tersebut bisa ditulis dalam semua bahasa, maka akan ada banyak sekali variasi sajak dengan berbagai macam bahasa.

Nah, kali ini kita akan membahas sajak dalam satu bahasa sunda terlebih dahulu. Untuk sajak dalam bahasa lain bisa kita bahas di artikel lain.

Sajak atau puisi sunda merupakan seni sastra puisi yang ditulis dengan bahasa sunda. Sajak bahasa sunda termasuk sajak yang paling banyak ditulis. Pada saat itu sajak memang banyak dibuat oleh para pujangga. Tema-tema yang ditulis beragam tergantung keinginan pujangga dalam menulis sastra yang ingin dibuatnya.

Beberapa tema yang paling sering dibuat pujangga dalam membuat sajak bahasa sunda adalah sajak sunda indung, sajak sunda cinta, sajak sunda sedih, sajak sunda alam, sajak sunda ibu, sajak sunda sahabat, sajak sunda pahlawan, sajak sunda tentang guru dan lain sebagainya.

Ciri-ciri Sajak

Sebelum kita lanjut membahas contoh sajak sunda, mari kita bahas unsur dan ciri-ciri sajak terlebih dahulu.

  • Sajak merupakan puisi yang ditulis oleh rakyat, sehingga terkadang tidak dikenal siapa pengarangnya.
  • Pada awalnya sajak hanya disampaikan lewat mulut ke mulut, tapi seiring perkembangan zaman sajak akhirnya ditulis dalam bentuk tulisan.
  • Sajak terikat oleh aturan-aturan tertentu seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata maupun rima.
  • Mempunyai bentuk tertentu dan berurutan dalam baris yang sejajar.
  • Sajak merupakan sastra yang dibagung dalam pola tertentu.
  • Ungkapan kata dan bahasa sajak dipengaruhi oleh unsur lagu, irama dan keharmonisan bunyi.
  • Bahasa yang digunakan sajak cenderung bersifat konotatif. Bahkan hampir semua sajak menggunakan konotasi bahasa.
  • Lebih khusus lagi, sajak mempunyai tiga unsur pokok; Pertama, ide atau emosi. Kedua bentuknya. Ketiga, kesan. Ketiganya tidaklah berdiri sendiri-sendiri, melainkan hasir secara bersamaan dan saling mendukung unatuk mencapai efek kepuitisan. Dan semuanya terungkap melalui unsur bahasa.
  • Ciri sajak yang terakhir adalah pada tiap barisnya disusun membentuk pola atau ikatan tertentu.

Rekomendai bacaan: Pengertian, Ciri-ciri dan Contoh Gurindam dari Berbagai Tema

Contoh Sajak Bahasa Sunda

Berikut beberapa contoh sajak bahasa sunda dari berbagai tema. Kamu bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan kemampuanmu dalam mengolah kata, atau bisa juga sebagai referensi untuk latihan menulis sajak sunda. Contoh sajak sunda ini kita kumpulkan dari berbagai sumber.

1. Contoh Sajak Sunda Tentang Alam

contoh sajak sunda alam

www.flickr.com

Alam Ciptaan Gusti Nu Endah

Angin sejuk datang tina poe isuk
Nyambut matahari nu datang isuk-isuk

Hejona tatangkalan endag-endagan katiup angin
Nuhun pisan gusti, kanikmatan nu tos kabeh bisa abdi rasakeun

Kaendahan alam nu tos anjeun ciptakeun
Memang sungguh kakuasaan nu moal aya tandingan nana

Sasih Purnama

Ngeunteung dina telaga
Tanpa karasaeun dina kiruh na suasana
Nungguan dina dua usum bagentos

Sasih ngedeng disana
Dina wengi lindungan mega
Lolong kelangsungan sarta pilihan tak terduga

Teuing naon anu lumangsung
Karasaeun tak menentu panik dina pelukan wanci
Erangan sasih kanggo gagu

Mega langkung muka lalangsena
Imut ka alam , “Selamat”, sanggem
“Sasih dirkeun purnama”

Ohh Desa…

Dina datangna isuk, matahari mulai ngahanetan bumi
Nya’angan desa abdi anu endah jeng abadi.

Langit asa katingali cerah
Kitu oge tatangkalan mani endah.

Tatangkalan hirup seger disisi imah
Nyieun sejuk pemandangan, eta mani ngenah.

Endahna Desa Abdi Teu Aya Duana

Nyanyian manuk kadenge tina balik dahan-dahan tangkal
Suarana ngenahen kos alunan lagu teu make vokal..

Alam endah ieu pinuh ku daya pesona
Tatangkalan hirup subur teu aya derita..

Suara angin nu sepoi-sepoi ngabelai raga
Kaendahan alam desa abdi memang teu aya duana..

2. Contoh Sajak Sunda Tema Ibu (Indung)

sajak sunda tentang ibu

tonihandoko.wordpress.com

Indung

Salapan bulan kuring dikandung
Bra ka alam dunya dipapag kadeudeuh
Kanyaah indung ka kuring
Moal kaukur sanajan saluas bumi

Taya pituah anu endah salain ti indung
Taya kadeudeuh iwal kadeudeuh indung
Du’a jeung pangharepanna
Satia maturan renghap nafas kuring

Indung, nu nganter kuring kana kadewasaan
Mapag harepan
Jasa jeung pangorbanan anjeun
Moal bisa diganti ku saeusi dunya
Ridha Allah aya dina ridha anjeun

Hatur Nuhun Ema

Ema, gede pisan rasa pikanya’ah nu ema pasihkeun ka abdi..
Teu pernah ema ngarasa cape piken ngabimbing abdi..

Ema sagalana pikeun abdi..
Ema,  malaikat nu pernah aya dina hirup abdi..
Ema pasihan abdi cinta anu nyata..

Ema, abdi menta hampura..
Can bisa ngagapai impian jeung harapan pikeun ngabahagiakeun ema

Abdi hoyong ceurik, nangkeup kenceng, di pangkuan ema.
Kadang, abdi osok inget basa keur letik bahela nu calik di pangkuan ema..

Hampura abdi ema..
Nu sering nyien ema ceurik karna tingkah laku abdi..
Mungkin sering oge abdi nye-nyerikeun hate ema..

Hampurakeun abdi pisan ema..
Abdi alim durhaka ka ema..

Ema, izinkeun abdi nyium pean ema..
jeung ngabahagia keun, ngajagaan ema terus salamina.

Memang. nu abdi lakukeun ieu moal pernah bisa..
Bisa ngabales kabeh kasih sayang nu pernah ema pasihan ka abdi..

Nuhun pisan ema, entos ngajaga’an abdi ti leutik nepi ka gede kieu
Nuhun oge tos masihan kasih sayang, nu moal mungkin bisa abdi boga selain ti ema..
Abdi nya’ah pisan ka ema salamina..

3. Contoh Sajak Sunda Tema Cinta

sajak bahasa sunda cinta

nettik.net

Waktu asa teu deui sanggup némbalan
kiwari haté teu deui ngedalkeun
Sepi anu pageuh ngakeup
sarta ngan kosong anu kutatap

Waktu rasa jadi beku
hatipun ngarasa pilu
Hasrat anu terbelenggu
kuingin kabéh berlalu

Kuring teu sanggup…
Kuring teu sanggup…
Sarta kuring teu hayang kau laér…
Dengarlah nyaah,
sora haté kuring ngagero anjeun..

Rasakanlah nyaah,
di dieu kuring mendambamu..
Ulah ingkeun kuring sorangan sarta kesepian,
Ku hayang Kau mngerti rarasaan ieu,
Alatan,,,

Ngahereupkeun Anjeun

Anjeun tos ninggalkeun abdi
Teu terang kunaon masalahna
Teu terang oge, naon ka kurangana

Sareng teu terang naon salah abdi
Anjeun tega ninggalkeun abdi
Di kala abdi ngarasa nyaah pisan ka anjeun

Anjeun teu nyaho..
Kanyaah abdi ka anjeun ngalewihan kanyaah abdi ka diri sorangan
Tapi naha kunaon? Anjeun tega ninggalkeun abdi ?

Cai panon tos teu tiasa dei di bendung
Nyeri, hate abdi di khianatan ku anjeun
Tapi naha kunaon, hate abdi masih tetep ka anjeun.

4. Contoh Sajak Sunda Tema Sahabat

sajak bahasa sunda sahabat

brodanang.wordpress.com

Rerencangan Anu Tos Angkat

(Sahabat yang sudah pergi)

Rerencangan, anjeun terus aya di hate abdi.
Anjeun midamel abdi jadi bagja,
basa keur dinten-dinten abdi keur ngarasa sepi anjeun datang sarta midamel abdi jadi bungah.

Ngan saukur diri anjeun hungkul anu bakal aya di wartos abdi sesah atawa bungah.
Anjeun masihan abdi kakuatan sarta kaendahan,
dinten-dinten sareng anjeun bakal terus ku abdi kenang.

Wanci abdi inget keur basa harita keur anjeun masih aya keneh di dieu,
abdi ngarasa sedih ku sabab rerencangan abdi ayena tos teu aya deui disisi abdi,
nu bisa midamel abdi bagja.

Di wanci diri anjeun teu aya,
hirup abdi asa jadi sepi.
Abdi kaingetan wanci anjeun keur masih aya keneh di dieu.
Kiwari teu aya deui anu midamel abdi bisa seseurian.

Wilu Jeung Angkat Rencangan Abdi

(Selamat jalan sahabatku)

Teu aya kata-kata anu tiasa abdi ucapkeun di wanci anjeun mangkat.
Abdi ngan bisa saukur ngahuleng ningali lengkah anjeun nu terus angkat ninggalkeun abdi.

Cacak asa karasa beurat pisan di hate,
ku sabab abdi terang tangtos aya tangtangan anu beurat di satiap lalampahan urang basa keur harita.

Cacak urang henteu bisa sasarengan deui, tapi nanging do’a abdi ieu pikeun anjeun.
Kanggo dugi hiji dinten engke urang bisa sasarengan deui ameng babarengan.

Babaturan, atos se’eur pisan kenangan endah anu atos ku urang jalankeun babarengan.
Sanajan jarak urang jauh tapi abdi yakin anjeun moal pernah mohokeun abdi.

Wilujeung angkat rencang nu ku abdi pikanyaah,
Kenangan anjeun bakal langgeng dina ingetan abdi.
Nasehat anjeun oge bade abdi kenang di hate ieu.

Hapunten Abdi Pikeun Rerencangan

(Maafkanlah aku sahabat)

Kanggo rerencangan abdi..
Abdi terang abdi lepat ..
Abdi terang abdi sering nyenyeri hate anjeun..
Nanging sanes maksad abdi sepertos kitu..

Cios hapunten bade abdi ucapkeun kanggo anjeun.
Nanging teu aya daya, sadayana eta di benak anjeun.
Abdi henteu hoyong babaturan ieu jadi ancur.
Abdi hoyong urang bisa angger terus sasarengan deui.

Hapunten abdi rencangan, abdi deudeuh ka anjeun.
Abdi teu tiasa naon-naon mun teu aya anjeun.
Abdi henteu tiasa nangtung jagjag mun teu aya anjeun.
Ngan saukur lewat kata-kata ieu anu ngan tiasa abdi cios “hapunten” .

Hampura, mun misalkeun ngan saukur kata-kata “hapunten” anu tiasa abdi ucapkeun.
abdi rela ngorbankeun sagalana pikeun anjen, demi rerencangan abdi anu paling sae.

Abdi Sanes Rerencangan Anu Sae

(Aku bukanlah sahabat yang baik)

Manawi abdi sanes rerencangan anu bageur jeung sae pisan pikeun anjeun.
Abdi oge manawi sering nyieun anjeun ngarasa sedih,
salila ieu abdi oge seeur nyarios anu nyeyeri anjeun.

Abdi manawi sering teu tiasa ngamahaman pikahayang anjeun.
Abdi ngan saukur jalmi biasa nu loba ka kurangan.
Margi kakurangan eta, abdi sering manjatkeun do’a kanggo anjeun,
nyaeta: “Mugi-mugi gusti nu agung nangtayungan anjeun, nyaeta maraneh rerencangan abdi kabehan”

Rerencangan..
ti diri anjeun abdi manggihan arti babaturan.
Anjeun hadir ngabaturan dinten poe-poe abdi.
Wanci abdi keur ngarasa sedih atawa bungah urang lewatan dinten ieu sasarengan.

Nanging rerencangan urang ieu teras bisa salamina?
Apa bisa urang terus babarengan?
Sasarengan, kenangan sareng anjeun bakal ku abdi simpen di jero hate abdi.
Nanging kiwari abdi jeung anjeun kapisah ku wartos.

Jangji anu kantos urang ucapkeun di mangsa anu kaliwat,
bakal teras kaingetan dina ingetan abdi pikeun sadaya kenangan babarengan urang.
Sabab rerencangan anu sajati nyaeta rencangan anu bisa minjemkeun panangan na kanggo ngabantuan urang.

Cecak rencangan manawi teu salamina.
Tapi kenangan babaturan anu sajati bakal tahan salamina.
Sabab saurang babaturan sanes kalangkang atawa ngan saukur palengkap hungkul hirup urang.
Babaturan nu sae nyaeta jalmi anu tiasa nya’angan dinten-dinten urang.

5. Contoh Sajak Sunda Tema Sedih

sajak bahasa sunda sedih

www.pexels.com

Hariring katresna ngamuara dina dada
Ngagalindeng geugeutna katineung rasa
Ngalangkangan ngagupay tilam kaheman
Geuri peurihna ati narawangan mangsa tepang

Keclakna cisoca mapaesan ati gandrung kapidangdung
Geter katineung ngawangwang kalbu manteng nuliwung
Nyanding sumalanding ngarambah bagja lamunan
Asih peurih nu baris neumrag.. lara mun kalakonan

Diri nu leungiteun puntangan pangharepan
Disuluran kaasih kageugeut anu maneuh
Nu janten pangreugreug kalbu tingtrimna ati
Anu saenyana teu kedah tumiba kana diri

Kiwari kadeudeuh geus nyangreud pageuh
Keueung mangsa ngambah nubakal karandapan
Nanging geterna katresna ngamuara dalah kumaha
jeritna ati nu nalangsa taya tangan pangawasa

mungguh kapeurih sabudeureun cinta urang
Kalbu nguyung ngarungrung angen jeung pangharepan
Kasmaran ngahudang ewuh jeung pamadegan
Nalangsa nyawang laksana inggis nilas mungkas satiana cinta

Mung ka Alloh abdi muntang Mung ka Gusti Illahi Robbi abdi nyungkeun pitulung
Teu daya Teu upaya Anging Alloh Nu Maha hampura

– Indah Fajarwati –

6. Contoh Sajak Sunda Tema Pahlawan

sajak sunda tentang pahlawan

www.detikbuzz.com

Pahlawan Kanggo Nagara Indonesia

Kuatna musuh henteu anjeun jadikeun alesan, pikeun ngalawan perang ngalawan panjajah..
Pahlawan terus bejuang kanggo kamerdekaan nagara indonesia.

Anjeun perang dijalan nu dipirido ku allah ta’ala, janten mangpaat kanggo nagara jeung bangsa..
Kadang urang sok poho kana jasana pahlawan, anu tos ngorbankeun jiwa sarta nyawana..
Kanyeri nu tos di rasana, sakabehna kanggo nagara urang nyaeta Indonesia!

Pahlawan Indonesia

Suara tembakan henteu anjeun hiraukeun,
pikeun ngabela bangsa indonesian nu bebas tina panjajahan..

Harta sarta nyawa anjeun korbankeun..
Maju terus teu pernah gentar saeutik oge pikeun ngusir maranehna para panjajah..

Mugi-mugi semanget juang anu anjeun wariskeun harita tiasa dirasakeun ayena, pikeun nuntun bangsa indonesia supaya terus maju..
Mugi-mugi oge amal, ibadah, sarta jasa anjeun nyaeta para pahlawan sadayana bisa di tampi ku gusti allah taala..

7. Contoh Sajak Sunda Tentang Guru

sajak bahasa sunda guru

caramendaftarblogdi.blogspot.com

Guru, Anjeun Aya Terus di Hate Abdi

Guru..
Anjeun nyaeta pahlawan pikeun abdi..
Anu ngajaran abdi ku pinuh rasa bungah jeung ikhlas..
Pake naon abdi kedah bisa ngabalesna?

Guru..
Anjeun teu pernah cape jeung nyerah pikeun ngabimbing abdi..
Ayena, abdi janji moal pernah nyerah pikeun diajar elmu ku anjeun, sabab abdi hoyong sami sepertos anjeun..

Guru..
Anjeun sapertos pahlawan anu terus nya’angan jalan abdi..
Anjeun ajarkeun abdi sadaya elmu pikeun supaya cita-cita abdi bisa ka capai engkena.

Guru..
Anjeun teu pernah cape anjeun ngajaran urang sadayana..
Pasti bakal abdi inget terus nasehat anjeun..

Guru..
Sanajan urang henteu kapanggih deui..
Nanging anjeun pasti terus aya di hate abdi..

Nuhun Pisan Guru

Hatur nuhun teu bisa kaukur kanggo anjeun..
Hatur nuhun teu bisa kakira kanggo anjeun..
Hatur nuhun sagede-gedena kanggo anjeun..
Hatur nuhun sakali deui kanggo anjeun guru..

Anjeun atos masihan jalan nuju kahirupan anu mendingan kanggo abdi..
Anjeun masihan pitulung, sa teu acan abdi mentakeun nana..

Anjeun sepertos cahya dina poekna jalan hirup abdi..
Anjeun sepertos tetesan embun isuk anu paling endah..

Hatur nuhun guru..
Diri anjeun moal pernah bisa abdi pohokeun..
Jasa anjeun pasti langgeng di sapanjang jalan hirup abdi, nuhun pisan guru.

Video Pembacaan Sajak Sunda

Berikut ini video pembacaan sajak sunda berjudul “Jante Arkidam”, yang dibawakan oleh Wildan Agustin, Siswa SMA Pasundan 2 Tasikmalaya. Selamat menikmati.

Save

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.